fbfistal

 

  Normy Właściwości fizyczne
EN 10088 PN Polska AISI USA DIN Niemcy Gęstość
przy 20oC [kg/dm3]
Moduł
sprężys-
tości
przy 20oC
[GPa]
Współ-
czynnik
rozszerzal-
ności
termicznej
[10-6xK-1]
Współ-
czynnik
przewo-
dzenia
ciepła
[W/(mxK)]
Ciepło
właściwe
przy 20oC
[J/(kgxK)]
Opór
właściwy
[Ωxmm2)/m]
  20oC
÷
200oC
20oC
÷
400oC
F
e
r
r
y
t
y
c
z
n
e
1.4000 0H13 403,410S X6Cr13 7,7 220 11,0 12,0 30 460 0,60
1.4003 - - X2CrNi12 7,7 220 10.8 11,6 25 430 0,60
1.4016 H17 430 X6Cr17 7,7 220 10,0 10,5 25 460 0,60
1.4510 0H17T 439 X3CrTi17
X6CrTi17
7,7 220 10,0 10,5 25 460 0,60
M
a
r
t
e
n
z
y
t
y
c
z
n
e
1.4006 1H13 410 X12Cr13 7,7 215 11,0 12,0 30 460 0,60
1.4021 2H13 420 X20Cr13 7,7 215 11,0 12,0 30 460 0,60
1.4028 3H13 420 X30Cr13 7,7 215 11,0 12,0 30 460 0,65
1.4031 4H13 420 X39Cr13 7,7 215 11,0 12,0 30 460 0,55
1.4034 4H13 420 X46Cr13 7,7 215 11,0 12,0 30 460 0,55
1.4122 3H17M - X39CrMo17-1 7,7 215 10,8 11,6 15 430 0,80
A
u
s
t
e
n
i
t
y
c
z
n
e
1.4301 0H18N9 304 X5CrNi18-10 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73
1.4305 - 303 X8CrNiS18-9 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73
1.4306 00H18N10 304L X2CrNi19-11 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73
1.4307 - (304L) X2CrNi18-9 7,9 200 16,5 18,0 15 500 0,73
1.4310 1H18N9 301 X10CrNi18-8 7,9 200 17,0 18,0 15 500 0,73
1.4401 0H17N12M2 316 X5CrNiMo17-12-2 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75
1.4404 00H17N14M2 316L X2CrNiMo17-12-2 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75
1.4435 - 316L X2CrNiMo18-14-3 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75
1.4436 - 316 X3CrNiMo17-13-3 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75
1.4438 - 317L X2CrNiMo18-15-4 8,0 200 16,5 17,5 14 500 0,85
1.4439 - (317LMN) X2CrNiMoN17-13-5 8,0 200 16,5 17,5 14 500 0,85
1.4529 - - X1NiCrMoCuN25-20-7 8,1 195 16,1 16,9 12 450 1,00
1.4539 0H22N24M4TCu 904L X1NiCrMoCu25-20-5 8,0 195 16,1 16,9 12 450 1,00
1.4541 0H18N10T
1H18N9T
1H18N10T
321 X6CrNiTi18-10 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73
1.4547 - - X1CrNiMoCuN20-18-7 8,0 195 17,0 18,0 14 500 0,85
1.4550 0H18N12Nb 347 X6CrNiNb18-10 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73
1.4571 H17N13M2T
H18N10MT
316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 8,0 200 17,5 18,5 15 500 0,75
D
u
p
l
e
x
1.4362 - 2304 X2CrNiN23-4 7,8 200 13,5 14,0(g) 15 500 0,80
1.4410 - 2507 X2CrNiMoN25-7-4 7,8 200 12,5(m) 13,5(n) 15 500 0,80
1.4460 - 329 X3CrNiMoN27-5-2 7,8 200 13,5 b.d. 15 500 0,80
1.4462 - 2205 X2CrNiMoN22-5-3 7,8 200 13,5 14,0(g) 15 500 0,80

Baza Wiedzy

Nasza Oferta

Zapraszamy do Współpracy
Wypełnij Formularz z Zapytaniem