fbfistal

Wszystko o stali żaroodpornej i żarowytrzymałej.

Stale

To odporność na działanie gazów utleniających przy wysokich temperaturach. W większości zastosowań, podzespoły elementy, maszyn ze stali żaroodpornych, są chłodzone okresowo i rzadko zdarza się aby był one narażone na nieprzerwana prace dłużej niż 24 godziny bez odpowiedniego procesu chłodzenia . Żeby określić żaroodporność danego materiału stosuje się praktyczną metodę : próbkę stali nagrzewa się do danej temperatury przez 24h, następnie schładza do temperatury 20oC. Czynność ta jest powtarzana pięciokrotnie, następnie usuwana jest zgorzelina z powierzchni i materiał  jest ważony aby ustalić ubytek masy.

Stal można zaliczyć do żaroodpornych (do danej temperatury) jeśli po takiej próbie ubytek materiału nie przekracza 1g (m2 x h) przy zadanej temperaturze i jeśli przy temperaturze o 50oC wyższej ubytek w materiale jest mniejszy niż 2g (m2 x h)

To zdolnością do przenoszenia naprężeń mechanicznych w wysokich temperaturach, czyli tak zwana wytrzymałość na pełzanie. A wiec powolna zmiana kształtu materiału (odkształcenie) wskutek działania stałych, długotrwałych obciążeń Żarowytrzymałość stopu jest tym im siły wiązań międzyatomowych są większe oraz im większa jest doraźna wytrzymałość stopu przy danej temperaturze. Siłę wiązań międzyatomowych określa przede wszystkim temperatura topnienia - im temperatura topnienia stopu jest wyższa, tym żarowytrzymałość również powinna być wyższa.

Żaroodporność zapewnia zastosowanie dodatków stopowych do stali : chromu, glinu, krzemu, które tworząc na powierzchni materiału tlenki, utrudniają dalsze utlenianie. Żarowytrzymałość uzyskuje się przez dodatek stopowy molibdenu, wanadu, wolframu,tytanu, kobaltu, chromu, krzemu, które zwiększają energię wiązań atomów.


 

Stal żaroodporna H6S2, H25T, H13JS, H18JS, H24JS

Max. temp. pracy stali żaroodpornych to 850 - 1100°C, w zależności od gatunku
Polska norma (PN) norma europejska (EN) numer W. (DIN) norma AISI USA norma JIS japońska struktura max temp.
H6S2 - 1.4712 - - ferrytyczna 800°C
H25T - - - - ferrytyczna 1100°C
H13JS X10CrAlSi13 1.4724 - - ferrytyczna 850°C
H18JS X10CrAlSi18 1.4742 - ~SUH 21 ferrytyczna 1000°C
H24JS X10CrAlSi25 1.4762 ~446 ~SUH 446 ferrytyczna 1150°C
 

Stal żarowytrzymała H23N13, H23N18, H20N12S2, H25N20S2

Max. temp. pracy stali żaroodpornych to 1000 - 1150°C, w zależności od gatunku

Polska norma (PN) norma europejska (EN) numer W. (DIN) norma AISI USA norma JIS japońska struktura max temp.
H23N13 X12CrNi23-13 1.4833 ~309S ~SUH 309S austenityczna 1000°C
H23N18 X16CrNi25-20 1.4843 - - austenityczna 1000°C
H20N12S2 X15CrNiSi20-12 1.4828 ~309 ~SUH 309 austenityczna 1000°C
H25N20S2 X15CrNiSi25-21 1.4841 ~310 ~SUH 310S austenityczna 1150°C

 

Właściwości stali żaroodpornych i żarowytrzymałych

 

1. H25N20S2 1.4841 – Stal żaroodporna stosowana na bardzo silnie obciążone części urządzeń do konwersji metanu, pyrolizy gazów, urządzenia dla przemysłu

transportery w piecach bardzo obciążonych.

Stal nadająca się do spawania, wrażliwa na działanie związków siarki, zwłaszcza w gazach redukujących. Wykazuje kruchość podczas długotrwałej pracy w temperaturach 550 - 850 °C.

budowa aparatury stosowanej w wysokich temperaturach

- przemysł chemiczny

- przemysł naftowy

- budowa pieców

Żaroodporność w powietrzu temp. 1150 ° C.

2.   H20N12S2 1,4828 - Stal przeznaczona do wyrobu silnie obciążonych części pracujących w wysokich temperaturach, odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących i węgloazotujących. Gatunek tej stali jest mało odporny na działanie gazów które zawierają związki siarki.

Stal spawalna, podgrzewanie przy spawaniu oraz obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Żaroodporna w powietrzu do temperatury 1050 ° C.

3.   H23N18 1 .4845/ 1.4591 - X6CrNi25-20 - Stal mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania: Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050 ° C.

4. H13JS   1.4724 - Stal odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania: Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem studzenie w powietrzu.

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 950° C.

5. H24JS/1.4742 - Stal odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania: Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1200° C.

6. H25T/1.4749 - Stal odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania: Części mało obciążone mechanicznie, jak: płyty denne, mufle, szyny, ruszty i inne części pieców grzewczych, naczynia do wyżarzania, części do gazogeneratorów, części aparatury do destylacji siarki, części palników, zdmuchiwaczy sadzy. Osłony termoelementów.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu.

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1100 ° C.

7. H6S2- Stal żaroodporna przeznaczona na części nośne, szyny, kołpaki i rury piecy przemysłowych i kotłów parowych.

8. H5M - Stal ferrytyczno perlityczna, wykazująca znaczną odporność na działanie wodoru w warunkach syntezy pod ciśnieniem, stosowana do produkcji części kotłów, rekuperatorów, części pomp, pokrywy itp. pod obciążeniem może pracować w temperaturze do 500 ° C.

Żaroodporna w powietrzu do temperatury około 650 ° C.

9. H23N13 1.4833 - Stal mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania: Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050 ° C.

NORMY STALI ŻAROODPORNEJ

EN PN DIN AISI
X15CrNiSi25-20 H25N20S2 1.4841 314
X15CrNiSi20-12 H20N12S2 1.4828 309
X8CrNi25-21 H23N18 1 .4845 310S
X10CrAISi13 -18 H13JS 1.4724  
X10CrAlSi25 -24 H24JS 1.4762 446
X18CrN28-24 H25T 1.4749 446
X10CrAlSi6-7 H6S2 1.4712 -13  
12CrMo195 H5M 1.7362 502
X16CrNi25-20 H23N13 1.4833  
  H16N36S2 1.4864  

Baza Wiedzy

Nasza Oferta

Zapraszamy do Współpracy
Wypełnij Formularz z Zapytaniem