BLACHY NIERDZEWNE / KWASOODPORNE

BLACHY NIERDZEWNE / KWASOODPORNE

W magazynach FISTAL POLSKA znajdziesz, uzyskasz dostęp do szerokiego zakresu wyboru blach: nierdzewnych, kwasoodpornych: gorącowalcowanych oraz zimnowalcowanych :oferujemy blachy ,austenityczne, ferrytyczne, ferrytyczno-austenityczne, martenzytyczne a także możemy Państwu zaoferować  blachy typu Duplex i Superduplex

BLACHY, zwoje i taśmy gorącowalcowane kwasoodporne i nierdzewne

grubość od  2 mm > 50 mm > 150mm

Blachy Nierdzewne gorącowalcowane znajdziesz w podanych poniżej standardowych formatach oraz grubościach, jak również w formie zwojów (kręgów)

Blachy w zwojach : grubości od 2 mm do 10 mm  oraz  szerokość zwoju od 1000 mm do 2000  (mm) 

Wymiary oraz grubości standardowych arkuszy blach nierdzewnych kwasoodpornych gorącowalcowanych

Zakres grubości blach gorącowalcowanych

BLACHY,zwoje i taśmy zimnowalcowane, kwasoodporne nierdzewne

Blachy Nierdzewne zimnowalcowane  dostarczamy do klienta własnym transportem pod wskazany adres na terenie całego kraju jaki i na terenu EU w standardowych wymiarach jak również  w formie zwojów (kręgów). W  grubości od 0,4mm do 6 mm oraz szerokości zwoju od 1000 mm do 2000  (mm) .  

Zakres grubości blach zimnowalcowanych

BLACHY  niedrzewne kwasoodporne walcowane na zimno

Blachy zimnowalcowane cechują się wyższą jakością i bardziej równomierną struktura.

Mają lepsze właściwości mechaniczne od blach gorącowalcowanych, a zatem są bardziej plastyczne i wytrzymałe na rozciąganie oraz wykazują większa twardość i trwałość.

O zaletach tych decyduje walcowanie na zimno, które ma wpływ na właściwości walcowanego materiału. Walcowanie na zimno umożliwia produkcję blach znacznie cieńszych, o lepszej powierzchni i tolerancji wymiarów.

 

Dostępne powierzchnie blach zimnowalcowanych

2B (powierzchnia hutnicza – matowa)

BA (powierzchnia hutnicza – wykończenie lustrzane),

DB (szczotkowana),

4NT (szlifowana) oraz innych gradacjach.

 

Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie pokryć blachę folią ochronną w zależności od sposobu dalszej obróbki. Sprowadzamy i organizujemy inne gatunki stali nierdzewnej ,żaroodpornej ,kwasoodpornej. Kompletujemy dostawy

Blachy DUPLEX I SUPERDUPLEX

Możemy zaproponować Państwu w krótkim I realnym  terminie stale typu DUPLEX:

w  gatunkach stali : 1.4362, 1.4462, 1.4410,1.4362, 1.4501, 1.4550, 1.4529

pod postacią wspomnianych blachy, oraz  prętów, rur ze szwem, rur bez szwu elementów wypalanych plazmą laserem woda na podany przez państwa wymiar

 

Stal duplex – stanowi dużą alternatywę w stosunku do klasycznych jednofazowych stali austenitycznych i ferrytycznych.

Stale duplex charakteryzują się przede wszystkim dużą odpornością na korozję ogólną, korozję międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję wżerową.

Ponadto stale tego typu w porównaniu z klasycznymi stalami austenitycznymi wykazują dużo wyższą wytrzymałość na rozciąganie.

 

Wytrzymałość na rozciąganie w stalach duplex jest zazwyczaj oko dwa razy wyższa od granicy plastyczności, natomiast w przypadku stali austenitycznych relacja ta wynosi zaledwie ok. 0,35.

 

Twardość stali duplex jest wyższa od stali austenitycznych i jest to bezpośrednio związane z większą wytrzymałością struktury dwufazowej.

Wyższa twardość sprawia, że stale duplex wykazują dobrą odporność na zużycie ścierne i erozję.

Blachy nierdzewne kwasoodporne  gorącowalcowane

Produkowane są w rozmaitych gatunkach, które różnią się w zakresach plastyczności poprzez odpowiednie dodatki do danego stopu. Blachy gorącowalcowane są używane jako materiał wyjściowy do kolejnych walcowań na zimno. Chropowatość* [µm] 4,0 – 7,0 µ

Grubości i gatunki blach z niklu i tytanu

Grubości i gatunki blach z niklu i tytanu 

Grubość: od 5mm do 50 mm

Format: max 2000 x 6000 mm

Tniemy- wypalamy elementy z blach nierdzewnych ,kwasoodpornych ,żaroodpornych ,duplex stopy niklu tytanu  itp…….

O cenne blach nierdzewnych kwasoodpornych gorącowalcowanych oraz zimnowalcowanych  oraz o inne gatunki zapytaj naszego przedstawiciela handlowego. Informacji na temat wypalania blach uzyskasz w dziale „Cięcie blach”